Informacja turystyczna

Mielno, ul. Lechitów 23   
Tel. 94 318 99 55